La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2018 per actuacions de protecció de la salut pública

30/08/2019

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2018 per actuacions de protecció de la salut pública

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2018 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 3.567,69 €, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.