La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 per actuacions de vigilancia dels usuaris de les platges i piscines

20/12/2019

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 per actuacions de vigilancia dels usuaris de les platges i piscines

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2019 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 6.726,83 €, per actuacions de vigilancia dels usuaris de la piscina.