La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases per PAM 2018

20/12/2019

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases per PAM 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2018 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 55.257,00 €, per l'Adquisició del immoble del c/ Garcia, 3 de La Figuera, per destinar-lo a Casa de la Vila.