Logo La Figuera

La Figuera

Priorat


Ets a: Portada > Notícies > ANUNCI APROVACIÓ IN...


Notícies

28/03/2018

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE “ADEQUACIÓ ZONA D’APARCAMENT DISSUASIU FORA DEL NUCLI URBÀ” A LA FIGUERA

Exp. 02/2018

Per acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió ordinària de data 14 de febrer de 2018,  es va aprovar inicialment el Projecte  bàsic i executiu de les obres de “Adequació Zona d’Aparcament Dissuasiu Fora del Nucli Urbà”, per un import de 196.556,42 euros, IVA inclòs.

Mitjançant aquest edicte, se sotmet a informació pública, per un termini d’un mes, el projecte d’actuació específica relatiu a “Adequació Zona d’Aparcament Dissuasiu Fora del Nucli Urbà”, que es pretén executar en terrenys situats a la Figuera i qualificats com a sòl no urbanitzable, d’acord amb els articles 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 51 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

 

Durant aquest termini les persones interessades poden examinar el projecte a l’adreça https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=148696&idens=4305800000 o a les oficines de l’Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, i presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.


La Figuera, 28 de març de 2018

                                        

L’alcalde,

Josep M Porquers Giral        

© Ajuntament de La Figuera, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo